Managementul stresului la locul de muncă

Programul de training: “Cum ne putem păstra sănătatea fizică și mentală în ciuda faptului că stresul este precum un rollercoster?”

Programul de training aduce în discuţie necesitatea informării şi educării angajatorilor şi angajaţilor în vederea evitării sau reducerii stresului la locul de muncă precum şi necesitatea implementării unor programe de gestiune eficientă a stresului ocupaţional în managementul resurselor umane.

***(documentaţia programului de training se bazează pe cercetarea teoretică și practică din Teza de doctorat – “Cercetarea influenței nivelului de stres organizațional asupra eficienței economice în sisteme de management integrat”, susținută public în cadrul Universității Politehnica din Bucureşti, Septembrie 2015).

INFORMAȚII:

Programări pentru consultanță/ susținere training “Managementul Stresului” + mai multe detalii la adresa de e-mail: lcd_business@loredanadascalu.ro

Share this Page